منوی دسته بندی

تابلوسازی-در-شهرک-صنعتی-نصیرآباد|چاپی نو

تابلوسازی شهرک صنعتی نصیرآباد

چرا تابلوسازی در شهرک صنعتی نصیرآباد اهمیت دارد؟ شهرک صنعتی نصیرآباد به وسعت 260 هکتار که در راستای ساماندهی مشاغل و واحدهای تولیدی در سال 1369 تاسیس شد. صنایع مجاز…