تابلو وکیوم

تابلو تبلیغاتی تابلو وکیوم حروف برجسته حروف وکیوم

تابلو وکیوم چیست

تابلو وکیوم چیست؟ تابلو وکیوم یا حروف وکیوم، تابـلو های حروف برجسته ای هستند که با دستگاه وکیوم حرارت داده میشوند و شکل میگیرند. در تابـلو های حروف وکیوم بر…